SVARĪGI

DEKLARĀCIJAS VEIDI

Muitas deklarācijas aizpildīšanai piemēro atbilstošo deklarācijas veidu atkarībā no saņēmēja valsts un tirdzniecības līgumslēdzēja pusēm.
IM – deklarācija preču ievešanai no trešajām valstīm (piemēram, Amerikas Savienotās Valstis, Ķīna, Taivāna, Indija utt.)

EX – deklarācija preču izvešanai ārpus Savienības muitas teritorijas un ārpussavienības preču nosūtīšana (piemēram, reeksports no muitas noliktavas).

EU – deklarācija preču izvešanai un ievešanai starp Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valsti kā:
Šveice (CH), Islande (IS), Norvēģija (NO), Lihtenšteina (LI), Turcija (TR), Andora (AD), Sanmarīno (SN), Maķedonija (MK), Serbija (XS)

CO – deklarācija preču izvešanai un ievešanai starp Savienības muitas teritorijas daļām kā:
Ālandu salas [FI]
Kanāriju salas [ES], (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma);
Atosa Kalns [GR]
Francijas aizjūras departaments [FR] (French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Reunion, Mayotte);
Normandijas salas [GB] (Channel Islands: Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm, Les Minquiers).

MUTISKĀ DEKLARĀCIJA

Preču mutiskā deklarēšana ir īpašs deklarēšanas veids, kas paredz, ka mutiski var deklarēt preces, ko persona pārvieto pāri muitas robežai, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos preču pārvietošanas vai muitas nodokļa atvieglojumus.
Eksporta deklarācija
MUTISKĀ EKSPORTA DEKLARĀCIJA
 • nekomerciālām precēm;
 • komerciālām precēm, kuru vērtība nepārsniedz 1 000 EUR un kuru neto svars nepārsniedz 1 000 kg;
 • transportlīdzekļiem (t.sk. rezerves daļām, palīgierīcēm un aprīkojumam), kuri reģistrēti ES un ko paredzēts ievest atpakaļ;
 • un citām saistītas ar pārrobežu lauksaimniecību un dzīvnieku pārvietošanu.
Mutiska deklarācija
IZŅĒMUMI, KAM NEPIEMĒRO MUTISKO DEKLARĒŠANU
 • kopējās lauksaimniecības politikas preces;
 • preces, par kurām iesniegts pieteikums par nodokļa vai citu maksājumu atmaksāšanu;
 • preces, uz kurām attiecas aizliegums vai ierobežojums;
 • preces, uz kurām attiecas kāda īpaša formalitāte.
Nekomerciālas preces
NEKOMERCIĀLAS PRECES
1. Preces, ko viena privātpersona nosūta citai privātpersonai un kas
 • ir neregulāri,
 • ietver vienīgi saņēmēja vai tā ģimenes personīgai lietošanai paredzētas preces, kurām nav nekādas komerciālas nozīmes ne to veida, ne daudzuma ziņā un
 • ko nosūtītājs nosūta saņēmējam, nesaņemot nekāda veida atlīdzību
2. Preces ceļotāju personīgajā bagāžā, kas
 • tiek pārvietotas neregulāri un
 • ir paredzētas tikai un vienīgi ceļotāju un to ģimeņu personīgai lietošanai vai dāvināšanai;
 • nav tāda veida vai daudzuma, kurš varētu norādīt uz to, ka preces ieved un izved komerciālos nolūkos.

PIEGĀDES NOTEIKUMI

Piegādes noteikumi jeb Incoterms ir Starptautiskā Tirdzniecības palātas (ICC) publicēti noteikumi, kas oficiāli pazīstami kā starptautiskie tirdzniecības noteikumi. Pirmie noteikumi tika publicēti 1936.gadā, ko atjauno periodiski, lai atbilstu mainīgajai tirdzniecības praksei. Globāli Incoterms novērš neskaidrības ārvalstu tirdzniecības līgumos, kas nosaka pārdevēja un pircēja atbildību par preču piegādi. Tādējādi Incoterms attiecas tikai uz pārdevēju un pircēju, kas norāda vietu, kur atbildība pāriet no pārdevēja pircējam.
Transportēšanas noteikumi un kodi
VISIEM TRANSPORTA VEIDIEM
EXW – No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)
FCA - Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)
DAP - Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)
DDP - Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)
DAT - Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)
CPT - Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)
CIP - Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

TRANSPORTAM PA JŪRU UN IEKŠĒJIEM ŪDENSCEĻIEM

FAS - Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)
FOB - Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)
CFR - Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)
CIF - Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

PASTA SŪTĪJUMI

Pasta sūtījumi
Pasūtot preces pa pastu ārpus ES var nākties papildus maksāt, ja preču darījuma vērtība pārsniedz atļauto. Papildus maksu rēķina no preces cenas, kas izpaužas PVN un ievedmuitas nodoklī. Muitas nodokļa aprēķināšanai, ņem vērā tikai pašu sūtījuma vērtību, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos (rēķinā vai bankas maksājuma uzdevumā), bet neskaita klāt, piemēram, izmaksas par transportēšanu.

 • Ja preces cena nepārsniedz 22 EUR – netiek piemēroti nodokļi.
 • Ja preces cena pārsniedz 22 EUR – maksā PVN.
 • Ja preces cena pārsniedz 150 EUR – maksā ievedmuitu un PVN.
 • Nekomerciāliem sūtījumiem nodokli nepiemēro, ja tie ir lētāki par 45 EUR.

*Ja pasta sūtījumiem nav iespēja noteikt preču vērtību, tad visbiežāk tiek piemērots darījuma vērtības metode, ko izmanto apmēram 99% gadījumu – salīdzinot interneta pieejamās veikala cenas. Pašas preces var atbilst ierobežojumiem un aizliegumiem, kuru ievešanai ir nepieciešamas saņemt atļauja. Kā arī preces (pārtikas, zāles, medikamenti, uztura bagātinātāji utt.), kuras smagākas par 1 kilogramu pārbauda pārtikas veterinārais dienests.

FISKĀLAIS PĀRSTĀVIS (4200)

Fiskālais pārstāvis (procedūra 4200) ir apliekamā persona, kas var pārstāvēt citas dalībvalsts apliekamo personu vai ES teritorijā nereģistrētu personu darījumos, kas ir saistīti ar preču importu Eiropas Savienībā. Citas dalībvalsts apliekamā persona var iecelt fiskālo pārstāvi pārstāvēt darījumos:

 • izlaižot preces brīvā apgrozībā ar turpmāku preču piegādi citas dalībvalsts apliekamajai personai 30 dienās
 • izlaižot preces brīvā apgrozībā ar turpmāku preču piegādi iekšzemē;
 • preču saņemšana iekšzemē un tālākai eksportēšanai
 • preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā un tālākai eksportēšanai

*Fiskālais pārstāvis ir atbildīgs par PVN saistībām, kas rodas tās pārstāvētās personas darījumu rezultātā, kā arī par dokumentu uzrādīšanu Valsts institūcijām.
Fiskālais pārstāvis
Made on
Tilda