Tronen muitas dokumentu noformēšanas sertificēts brokeris!

MUITAS DEKLARĀCIJA

Muitas deklarācija ir oficiāls dokuments, kurā aprakstītas un sniegtas ziņas par precēm, kuras ieved, izved vai pārvieto pa Eiropas Savienību. Tā ir juridiska darbība ar kuru persona parāda vēlmi precēm piemērot muitas procedūru. To iesniedz muitas iestādē, kurā preces tiks uzrādītas. Iesniedzējs ir preču īpašnieks vai persona, kas rīkojas viņa vārdā (pārstāvis). Pārstāvniecības veidi:
 • tieša – pārstāvis muitā rīkojas citas personas vārdā un tās uzdevumā
 • netieša – pārstāvis rīkojas savā vārdā, bet citas personas uzdevumā.

MŪSU MUITAS PAKALPOJUMI

Deklarācija
MUITAS DEKLARĀCIJAS
 • Importa procedūra (IM, EU, CO)
 • Eksporta procedūra (EX, EU, CO)
 • Tranzīts (ārējais un iekšējais tranzīts) (T1, T2, T2F)
 • TIR CARNET (TIR) grāmatiņa
 • CMR - transporta pavadzīme
 • INF4 izziņa
 • Procedūra 4200 (fiskālais pārstāvis)
 • īpaša izmantošana (pagaidu ievešana un galapatēriņš)
 • pārstrāde (ievešana pārstrādei un izvešana pārstrādei)
 • Reeksports (ex atpakaļizvešana vai atkalizvešana)
 • Izvešanas/Ievešanas kopsavilkuma deklarācija
Izcelsmes sertifikāts
IZCELSMES SERTIFIKĀTI
 • EUR.1
 • EUR.MED
 • FORM A
 • A.TR
 • Certificate of Origin
Muitas nodokļi
MUITAS NODOKĻI
 • Ievedmuita
 • PVN
 • Akcīzes
 • Antidemping
 • u.c.
PVD
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS (PVD)
 • Kopējais ievešanas dokuments (KID)
 • Vienotais sanitārais ievešanas dokuments (CHEDPP)
Muitas kodi
MUITAS KODI
 • Kombinētā nomenklatūra
 • Harmonizētā sistēma
 • Muitas tarifs
 • Taric rokasgrāmata
EORI
EORI NUMURS
 • Validācija
 • Pārbaude
 • Pieteikšana
 • Reģistrēšana
Muitas brokers riga
NOZVEJAS SERTIFIKĀTS
 • Aizpildīšana
 • Reģistrēšana
 • Apstiprināšana

MUITAS DEKLARĀCIJAS AIZPILDĪŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

PRIMĀRIE DOKUMENTI
 • Līgums par muitas pakalpojuma sniegšanu
 • Pilnvara – oriģināls
 • CMR – ceļu transporta pavadzīme
 • Invoice – Preču rēķins
 • Transporta rēķins – preču pārvadāšanas rēķins
SEKUNDĀRIE DOKUMENTI
 • T1 – kopienas tranzīta deklarācija
 • Bill of Lading – jūras kravas pavadzīme
 • Air WayBill – gaisa kravas pārvadājuma pavadzīme
 • SMGS – dzelzceļa kravas pārvadājuma pavadzīme
 • PUD – pagaidu uzglabāšanas dokuments
 • IMA – Kravas uzglabāšanas muitas noliktavas deklarācija
 • PREČU IZCELSMES SERTIFIKĀTS (EUR.1, EUR.MED, FORM A, A.TR, Certificate of Origin)
 • PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS dokuments, ja nepieciešams (pārtikas preces, sadzīves preces pārtikas uzglabāšanai, pārvietošanai, rotaļļietas utt.)
Pieteikt muitas pakalpojumu!
E-mail
Jūsu kontakti
Pievienot failu
Informācija par kravu
Made on
Tilda